Video z YouTube kanálu Astrofit

Na svém youtube kanálu Astrofit postupně vytvářím výklady planet a planetek ve znameních a domech. Zde je jedno takové povídání o tom, jak se projevuje postavení planetky (asteroidu) Chironu v 5. domě nativního horoskopu.

Báseň

Tuto báseň jsem složila jako vyjádření svých pocitů, které se v mně každoročně probouzejí na začátku jara.

Jarní

Jaro už na nás chrlí své vůně,

barvy v akvarelu sílících paprsků,

před sebou do našich nadějí sune,

mohylu v bílém oblázku.

A s vervou vlastní jen beranům,

derou se květy z pahýlu stromu.

Sny, jež náleží pouze snům,

oplodní hlíny v záhonu.

Čirým pramenem radosti

i z nejtvrdších hrudí samců 

krystaly zimy vyhostí

ohňostroj magických tanců.

Láska útočí kapkami deště,

zrychleným dechem oněměla.

Než do léta vypálí se ještě,

rozpustí naše tuhá těla.

Mandala – Lev

Mandala, která vyjadřuje energii slunečního znamení Lva.

Obraz – Strom Zralosti

Obraz Stromu, který je v tomto zpracování zralý, moudrý, plodný a stabilní, ale zároveň  plný energie, vitality a chuti do života. Vyjadřuje plnohodnotný střední věk lidského života, kdy jedinec oplývá již množstvím zkušeností a moudrosti a ještě má dostatek energie a životní síly, aby naplno využil svůj potenciál.

Obraz – Inspirace

Obraz ztvárňující probuzení kreativní síly.

Obraz – Strom Života

Obraz inspirovaný jarem.

Obraz – Plynout s proudem

Antistresový obrázek inspirovaný akváriem s rybičkami. Odevzdejme se proudu Života a na místo vyčerpávajícího úsilí se nechme unášet jen tak bez Očekávání na vlnách Radosti a Opravdovosti. Není právě tohle ten pravý účel Života?

Mandala – Život

Tato Mandala slouží k harmonickému fungování nejenom rodinného života. Do prostoru vyzařuje lásku, pohodu a klid, a tím zároveň pomáhá  tlumit  jakékoli vnitřní a vnější  nesrovnalosti a rozpory.

Mandala – Energie Ženy

Mandala, se kterou mi pomáhala dcera. Tužkou na papír vytvořila základní nákres se všemi detaily. Sama bych nevymyslela takovou škálu vhodných motivů skvěle zapadajících do celé kompozice.  Ústřední obrázek ženy se nakonec sám nabídl a propojil energii celé Mandaly. Obraz, jak popisuje jeho název,  vyjadřuje moje vnímání harmonického Ženství.

Mandala – Ptáček

K namalování této mandaly mě inspirovala moje dcera Grace. Když se narodila, osvítila moje planety takovým způsobem, že jsem naprosto změnila styl svého malování. Od červeno – žluto – černých obrazců, které spíš než radost ze života zobrazovaly neurčitou touhu spojenou s bolestí, jsem najednou objevila svět pestrých barev a tvarů. Grejsiny obrázky už jejího útlého věku vyzařovaly bezpodmínečnou lásku vůči všemu stvořenému. Nikdy nezapomněla do byť nejbanálnějšího námětu zakomponovat srdíčko. A tak vznikl tento obraz, který původně namalovala dcera ve svých šesti letech a já jej okopírovala, zvětšila, upravila a vybarvila. Bez Grace by ale tento obraz nikdy nevznikl.