Typy osobností podle fáze Luny

Typy osobností podle fáze Luny (Phillip Young)
1. Novoluní (0 -40 stupňů od Slunce)
Tito lidé se vyznačují silným emočním vzrušením, impulsivitou a subjektivitou. V životě mají mnoho nových začátků. Průkopníci.
2. Dorůstající srpek (40 – 80 stupňů za Sluncem)
Tito lidé se vyznačují asertivitou, touhou vést a optimismem. Mohou být však rychle frustrovaní a mohou mít tendenci vybírat si úkoly, na které nestačí. Bojovníci za nové věci.
3. První čtvrt (80 – 120 stupňů za Sluncem)
Tito lidé se vyznačují silnou vůlí a organizačními schopnostmi. Je zde tendence se bouřit proti omezením a nespravedlnosti. Vytvářejí základy pro budoucí vývoj společnosti. Může být však tendence k bezohlednosti a poraženeckosti.
4. Dorůstající vypouklá Luna (120 – 160 stupňů za Sluncem)
Tito lidé se neustále zdokonalují a jsou schopni podporovat druhé v jejich úspěchu. Mají pronikavé myšlení a schopnost propojovat ideje a koncepty a vytvářet tak základ pro nové objevy nebo Osvícení. Může však být podlézavost, nedostatek sebeurčení a neustálá potřeba se opírat o někoho mocnějšího.
5. Úplněk (160 – 200 stupňů za Sluncem)
Tito lidé se vyznačují férovostí, objektivitou a rovnováhou. Jsou schopni vnést světlo do situací, odhalit pravdu, dojít k Osvícení. Může být však nerozhodnost, vnitřní rozpory a neschopnost žít v normální realitě.
6. Ubývající vypouklá Luna (200 – 240 stupňů za Sluncem)
Tito lidé šíří svoje myšlenky mezi ostatní lidi. Jsou schopni propojovat různé skupiny a lidi. Efektivní týmová práce. Negativním rysem může být fanatismus, úzkoprsost a odsuzování.
7. Poslední čtvrt (240 – 280 stupňů za Sluncem)
Tito lidé mají nové vize pro společnost. Zavádějí nové reformy. Jsou velmi orientovaní na budoucnost. Problémem může být ignorování nebo zavrhování hodnost jiných kultur.
8. Ubývající srpek (280 – 320 stupňů za Sluncem)
Tito lidé podporují organizace a fungování stávajícího stavu společnosti, aby byly zachovány zdravé tradice. Mohou odolávat nebo odmítat změny.
9. Balzamická Luna (320 – 360 stupňů za Sluncem)
Tito lidé přinášejí společnosti vznešené oběti. Identifikují se s významnými vizemi a mají hluboký smysl pro osobní předurčenost. Proroci. Může být problém setrvávat ve vztazích nebo ve své sociální roli díky velké potřebě prožívat neustálá životní dramata.