Luna v Raku

Luna v Raku je ve velmi silném postavení, neboť se nachází ve vlastním znamení. Jedinec má velmi hluboké emoce, je pečovatelský, chápavý, intuitivní a empatický. Rodina a domov jsou pro něj velmi důležité. Je zde velké potřeba se o někoho se starat, podporovat a chránit. Velká schopnost vycítit, co druzí lidé potřebují – jak fyzicky, tak emocionálně. Lidé s tímto postavením bývají jedni z nejlepších rodičů zvěrokruhu.

Aby se tito lidé cítili šťastně a v emočním bezpečí, potřebují, aby jim láska byla opětována. Často potřebují oporu druhé osoby, která by jim umožnila žít v klidu, uvolněně a nalézt svoji duševní identitu. Můžou na někom příliš viset a jakékoli rodinné trauma pro ně může být víc zatěžující než pro ostatní a může jim dlouho trvat, než se z toho dostanou.

V dětství je velká důležitost Matky nebo jiné významné ženské osoby (starší sestra, babička) a podle vztahu s ní se pak odvíjí celý život.

Může být velká náladovost, tendence k tomu být zneužíván – problém vymezit si hranice a říct ne. Pozornost si často získávají nepřímým způsobem. Může být pasivní agresivita – když se jim něco nelíbí, neřeknou to přímo, ale dělají dusno, nemluví, práskají dveřmi apod. Můžou být oběťmi zvých zvyků. Pokud se cítí nejistí, mohou být manipulativní. Na druhou stranu mají originální přístup k životu, praštěný smysl pro humor, jsou vřelí a pohostinní. Navzdory své náladovosti jsou spolehliví.

Je zde výborná paměť, zejména emocionální. Pamatují si situace, na které ostatní dávno zapomněli – zejména, co v nich cítili a jaká panovala atmosféra. Jsou silně spojení s věcmi, domovem a lidmi, o které pečují. Hledají jistotu a důvěrnost ve všem, co dělají. Nemají rádi životní změny, nesnáší povrchnost a v nejistotě shromažďují věci. Můžou být příliš zaměření na minulost a mít problém ji opustit a posunout se dopředu.

Tito lidé bývají velmi zranitelní, zejména je zraňuje lhostejnost druhých lidí. Uvnitř můžou vybuchnout, ale navenek nemusí dát nic najevo. Rádi se ujišťují, že udělali správné rozhodnutí.

Můžou mít problém vyjádřit svůj názor, často reflektují názory ostatních. Jsou velmi citliví vůči okolí a vůči neznámým lidem můžou být stydliví a rezervovaní (zejména v dětství).

Jsou velice domáčtí. Většinou rádi vaří, pečují o svůj dům a zahradu. Jsou rovněž velmi tvořiví, ať už v jakékoli oblasti svého života.

Tito lidé rádi cestují, milují novinky a změnu, ale vždycky se cítí nejlépe, když se vrací domů.

Lidé s tímto postavením, zejména ženy, by měli přijmout neustálou cykličnost a proměnlivost svých emocí a naučit se žít podle svého rytmu. Přijmout svoji velkou citlivost a emocionalitu a přizpůsobit svůj časový režim podle okamžitých emocionálních potřeb.

Lidé s tímto postavením Luny jsou velmi romantičtí a plní fantazie. Mají rádi pohodlí a jistotu. Může se však vyskytovat určitá závislost na rodině, nebo na veřejném mínění. Důležité je pro tyto lidi dětství, které pak silně ovlivňuje následující život. Může být tendence k úzkostem a návaly netečnosti.

Z těchto lidí vyzařuje jakási hebkost a měkkost domova, který většina z nás hledá celý život. Proto jsou tito lidé tak nesmírně přitažliví pro druhé, zejména pro děti. Mají léčivý vliv na své okolí, ale toto působení většinou probíhá na podvědomé úrovni. Pouhá jejich přítomnost v ostatních generuje klid a bezpečí.

Chiron v aspektech se Sluncem

Chiron je asteroid, který symbolizuje naše nezhojitelné zranění, hlubokou bolest, trauma, místo, kde jsme extrémně citliví, ale z kterého můžeme odemknout léčivý potenciál a využít jej nejenom pro náš užitek, ale i pro dobro ostatních lidí.

Jeho dráha se převážně nachází mezi Saturnem a Uranem, takže se jedná o jakýsi most mezi konzervativním a strnulým postojem a novým, originálním myšlením, které inspiruje ostatní lidi.

Slunce je naše kreativita, sebevyjádření, radost, láska, spontánnost, být tím, kým skutečně jsme, co chceme, kam spějeme, co nás naplňuje a co potřebujeme, abychom mohli zářit. Je to mužská stránka naší osobnosti, jak jsme vnímali našeho otce, jak využíváme svoji mužskou stránku osobnosti, a ženy si pak podle svého Slunce hledají životního partnera.

Z výše uvedeného je jasné, že kontakt Chirona se Slunce bude velmi klíčový pro náš život, protože svojí energií bude modifikovat sluneční působení, které je v horoskopu nejdůležitější. I pozitivní aspekty jako je trigon nebo sextil budou zabarvovat Slunce níže uvedenými charakteristikami, pouze vyrovnání se s nimi a jejich zpracování bude jednodušší než v případě konjunkce, opozice a kvadratury.

Slunce v aspektu s Chironem se vyznačuje těmito charakteristikami:

Snížené sebevědomí a sebehodnota, nízký respekt k sobě samému, což se může kompenzovat narcismem, ironií a cynismem.

Problém se vyjádřit, velká stydlivost, strach z kritiky, z nepřijetí nebo z výsměchu.

Velký pocit nejistoty, iracionální pocity viny. Člověk pak může druhým lidem podlézat nebo se nepřiměřeně přizpůsobovat.

Tito lidé jsou úžasní v inspirování ostatních, často podporují sebevědomí v druhých, pomáhají jim růst nebo se vyléčit, ale sami stagnují a stojí na místě.

Můžou mít pocit, že je jejich existence bolí.

Můžou mít pocit, že nikam nenáleží, že jsou mimo společnost, že jsou outsideři nebo podivíni.

Často dělají věci, které se vymykají, nebo je dělají jiným způsobem, ale ne protože že by se chtěli lišit, ale jednoduše protože takoví jsou.

Mají problém přijmout svoje chyby, nedokonalosti a problémy. Můžou mít tendenci se stále zaměřovat na léčení nebo řešení těchto problémů, přičemž jediné řešení je přijmout sebe se všemi chybami a nedokonalostmi, jednoduše takového, jaký jsem. Nesnažit se být dokonalý.

Může být nějaké psychické nebo fyzické zranění nebo onemocnění, které se dá těžko vyléčit. Proto jsou tito lidé velmi zaměření na sebeléčení, hledání nových alternativních metod, přičemž mohou objevit vlastní originální léčebnou metodu. Je zde ale příliš mnoho pozornosti na to, co mě bolí nebo trápí, a příliš mnoho úsilí na hledání řešení nebo vyléčení, ale na druhou stranu můžou během tohoto procesu pomoci ostatním lidem. Většinou pomůžou ostatním, ale sami zůstávají bez vyléčení.

Měli by se  dívat na svůj život jako na celek a ne ve fragmentech.

Tito lidé často žijí mimo lineární čas. Mají problém přijmout limity a bolest vlastní existence. Jsou extrémně citliví vůči sobě i druhým lidem.

Mají problém najít smysl života, přičemž mají neustálé puzení jej najít. Pocit, že mají nějaký speciální úkol.

Bolest z toho, jaký ve skutečnosti jsem.

Pocit, že je se mnou něco špatně.

Ztotožnění se se zraněnou mužskostí. Problém integrovat mužské charakteristiky do své osobnosti.

Hluboký soucit s Otcem.

Zraňující nebo zraněný Otec.

Problémy s muži. Muži působí bolest.

Problém cítit se vitální, kreativní a problém se plně vyjádřit.

Strach ze selhání nebo už předem očekává, že selže.

Pocit, že jsem oběť nebo černá ovce.

Vnitřní hořkost, potlačený hněv, frustrace a vztek, které mohou vést až k depresi.

Neschopnost se prosadit.

Strach být sám sebou.

Pokud otevře svůj potenciál, pak tyto aspekty dávají ohromné charisma, schopnost inspirovat druhé lidi, být jejich učitelem, mentorem, poradcem, guru nebo léčitelem. Naplnění života spočívá v uzdravování sebe sama tím, že pomáháme, inspirujeme či léčíme ostatní lidi, a to v oblastech určených znameními a domy, ve kterých se Chiron a Slunce nachází.

Jen taková inspirace

Poslední den před odletem jsme trávili v Praze. Měli jsme před sebou celý půlden, a tak jsem ještě chtěla splnit přání svému synovi a projet se metrem B v celém úseku jeho trasy. Jela s námi i moje dcera a můj bratr. Na pro mě značně nezáživné jízdě, kterou si evidentně užíval pouze můj syn, mě napadlo si udělat přestávku. Stanici Hůrka navrhnul můj bratr, který tam nedávno navštívil knihkupectví Avatar.

S Neptunem v prvním domě docela těžce snáším davy lidí, návaly v přeplněných vagónech, příliš mnoho impulsů, od kterých se těžko odpojuji, abych mohla být jen sama v sobě. Do zmíněného knihkupectví jsem se chtěla už dávno podívat, a tak jsem nadšeně souhlasila. Byla v tom nejenom zvědavost, ale taky možnost pro srovnání vnitřní energie a úlevy od bolehlavu.

Atmosféra v knihkupectví byla úžasná. Oáza v betonové poušti nezklamala. Zatímco bratr diskutoval s knihkupcem a moje děti se s jeho laskavým svolením vystřídaly na záchodě, jsem brouzdala mezi jednotlivými tituly, nasávala novotu knih a listovala v moudrých stránkách. Regály jsem prošla dvakrát, ale žádný z názvů mě nedokázal zaujmout. Duchovnem jsem za ta léta přesycená, ale co jsem mohla v takovém obchodě čekat? Mezitím jsem měla dva telefonáty, zřejmě znamení, že si mám pohnout. Pomalu jsem se otáčela k bratrovi, že jsem připravená k odchodu. V tom moji pozornost upoutala oranžová kniha.

Jak jsem si nemohla nevšimnout obálky, tak silně vyzařující do prostoru? Metafyzické příběhy od Eduarda Tomáše. Když jsem ji vzala do rukou, zjistila jsem, že se dokonce jedná o dvě knihy, které jsou spojené tenkou průhlednou folií. Knihkupec nemusel dlouho povídat o unikátním a poutavém dílu našeho předního mystika. Za krátko můj batoh ztloustnul o jedno kilo a hřejivé teplo nového obsahu jsem pociťovala na svých zádech po zbytek celého dne stráveném v metru trasy B. Energii jsem si ale tentokrát v tlačenicích uchránila a hlava mě už do večera nezabolela.

Když jsem se do prvního příběhu začetla už následující den ráno v letadle, s radostí jsem si pouze ověřila, že to je přesně to, po čem jsem dlouhou dobu toužila. Ne suchý výčet duchovních rad a poznatků, ale hloubka a metafyzický rozměr života vkomponovaný do skutečného lidského příběhu. Usmála jsem se na svého syna.

A proč to vůbec tady píšu? Snad proto, že astrologie, metafyzika, karma a minulé životy jsou spolu nerozlučně propojené. A taky snad, že přes plnění přání někomu druhému může být nečekaně splněno i naše vlastní přání:-)

Oznámení – Dovolená

Vážení přátelé!

Vzhledem k tomu, že budu od 26.7.2019 do 16.8.2019 na dovolené v České republice bez možnosti být na internetu, nebudu moci v tuto dobu odpovídat na Vaše emaily. Prosím o strpení do 17.8. 2019, kdy budu opět v normálním režimu.

Do České republiky jezdím se synem a s dcerou jednou za rok na tři týdny, když jim tady v Anglii skončí škola. Letos jim škola skončila až 23.7. 2019.

Těšíme se, že budeme trávit čas především na koupališti v mém rodném městě v Mohelnici a uděláme pár výletů do Olomouce a na Jesenicko.

Tímto přeji také Vám všem krásné prázniny a ať načerpáte sílu a inspiraci do dalšího období!

Mějte se moc krásně a v polovině srpna na shledanou!

Jana

Praha

Luna v Beranu

Luna ve znamení Berana dává citům impulzivnost a netrpělivost. Jedinec je ve svých citech nadšený, naivní až dětinský. Toto postavení dává odvahu a schopnost iniciovat akce. Jedinec potřebuje ve svém životě vzrušení a výzvy. Potřebuje zažívat situace, ve kterých bude realizovat svoji průkopnickou povahu.

Jedinec je dynamický, sebevědomý, samostatný, živý a velmi svobodomyslný. Má rychlé impulsivní reakce. Rychle se urazí, naštve, ale rychle zapomene.

Nesnáší omezování a nemá rád sentimentalitu a všechny emoce, které se řadí mezi slabošské.

Jedná se o vnitřního bojovníka, který jedná přímo a otevřeně. Nesnáší přetvářku nebo falešné chování.

Na emocionální úrovní je samostatný. Je schopný snášet těžkosti, pokud má cíl, který chce dosáhnout, a totéž očekává od ostatních.

Pokud něco chce, tak to chce hned. Je zde okamžitost, připravenost se do něčeho vrhnout. Musí rozlišovat mezi „chci“ a „potřebuji“, jinak bude utrácet spoustu peněz za věci, které nakonec nikdy nepoužije.

Je schopný tvrdé práce, ale má problém věci dokončovat. Rovněž je zde problém dělat kompromisy a ustoupit. Může mít problémy ve vztazích, zejména tam kde mu druzí nestačí. Musí se naučit, kdy má dělat věci sám a kdy by měl spolupracovat.

Jeho duše je průkopnická. Dokáže rozpoznat semena nových idejí, potencionální příležitosti a využít je. Jeho mysl je osvěžena a oživena, když začíná něco nového. Pak se zmobilizuje jeho ohnivá energie do vášně a pozornosti.

Toto postavení je velmi podnikavé a rozhodné. Je to znamení vize, kde je potřeba se svobodně vyjádřit.

Tito lidé bývají optimističtí, nadšení, šaramantní, okouzlující a nějakým způsobem se kolem nich vždycky objeví lidé, kteří jim pomohou.

Na druhou stranu můžou být dost neomalení, netrpěliví a sobečtí. Jsou ovládaní svými emočními potřebami a často je pak nezajímá, co chtějí druzí.

Tito lidé potřebují dělat dojem. Jsou spontánní a otevření a svoje emoce projevují přímo. Lidé kolem nich vždycky vědí, na čem jsou.

Tito lidé jsou ale také velmi výbušní a nemyslí na následky svých emočních explozí. Rapidní změny nálad se však postupně zklidňují věkem.

Tito lidé berou vše příliš osobně – tato pozice Luny je obranná. Vše chtějí řešit okamžitě, aby se posunuli dál. Rychle vzplanou, ale rychle zhasnou. Sebevědomí kolísá, a i když se jedná o silné osobnosti, mají mnoho propadů nálad. Jsou temperamentní a velmi náladoví.

Tito lidé se také rychle začnou nudit, a tak mohou zapříčinit hádky, aby byla nějaká zábava.

Tito lidé mají rádi pravdu a spravedlnost. Většinou jim nejde o peníze, ale motivují je vysoké ideály. Žijí okamžikem přítomnosti.

Velmi důležitá u těchto lidí je fyzická aktivita, skrze kterou mohou ventilovat přemíru ohnivé energie.

Tito lidé nejsou zvláště emocionálně hlubocí a mají problém vyjádřit všechno, co cítí, když jsou smutní. Rovněž se neradi namáčejí do problémů druhých lidí. Nejsou chladní, ale zajímají je jen vlastní problémy.

Jsou to vedoucí typy, které rády řídí a mají kontrolu. V lásce jsou demonstrativní a romantičtí. Ve vztahu jsou žárliví a nemají problém to vyjádřit navenek. Ze začátku chtějí být se svým partnerem neustále. Pokud jsou ale ve vztahu již delší dobu a cítí jistotu, pak se projeví jejich samostatnost a nezávislost. Jejich partneři si musí zvyknout na to, že ve společnosti se jim jejich lunární Beran nebude stále věnovat, že je nechá sedět v koutku a sám se bude vesele bavit. Tento jedinec není vhodný pro velmi citlivé partnery, neboť ti by jejich nezávislostí mohli dosti trpět.

Tito lidé jsou rovněž skvělí s dětmi pro svoji hravost, smysl pro humor, spontánnost a nespoutanost.

Jsou laskaví, sympatičtí, inspirující, vřelí a neúnavní, pokud o něco usilují. Jsou rovněž velmi soutěživí a mají rádi pozornost.

Musí se naučit přemýšlet před tím, než se do něčeho vrhnou. Můžou být drzí, bezohlední, impulsivní, agresivní, netrpěliví a dominantní. Je zde tzv. „Já první“ postoj. Můžou mít problémy s tím, když má někdo jiný názor. Snaží se nad ostatními emočně dominovat.

Toto postavení je velmi zranitelné a citlivé na kritiku, ale samo také dokáže svojí upřímností zranit ostatní.

Často se vrhají do neznáma, když jsou si sebou jistí. Může je ale rozložit nesouhlas okolí. Příliš nepřemýšlí dopředu.

Je to statečný duch, který se ale musí naučit naslouchat radám ostatních lidí a více si své činy dopředu promyslet.

Je mu dobře ve společnosti lidí, kteří ho berou takového, jaký je.

Je zde dobrá intuice a tušení, rychlé rozhodování. Tito lidé se rychle vrhají do přátelských vztahů.

Muže s tímto postavením budou přitahovat nezávislé, energické a samostatné ženy. Tento archetyp pochází od Matky, kterou v dětství vnímal jako dominantní, energickou a samostatnou. Často se jedná o Matku samoživitelku nebo o ženu, která je většinu času s dětmi sama.

Video z YouTube kanálu Astrofit

Na svém youtube kanálu Astrofit postupně vytvářím výklady planet a planetek ve znameních a domech. Zde je jedno takové povídání o tom, jak se projevuje postavení planetky (asteroidu) Chironu v 5. domě nativního horoskopu.

Luna ve Lvu

Luna ve Lvu

 

Luna symbolizuje citovou stránku osobnosti, naše bezprostřední reakce na vnější podněty, naše instinkty, naše citové potřeby a bezpečí, archetyp Matky – jak ji zrozenec jako dítě vnímal.

V mužském horoskopu ukazuje na typ ženy – manželky, jakou si bude v životě hledat.

V ženském horoskopu ukazuje na typ manželky a matky, jakou sama zrozenkyně bude.

Toto postavení dále ukazuje na naše dětství, otcovský domov a vlastní domov. Rovněž charakterizuje náš vztah k penězům.

 

Luna ve Lvu: Toto postavení dává svému nositeli vřelost, šlechetnost, štědrost a velkodušnost. Tito lidé jsou sebestřední, ale je v tom určitá roztomilost. Jsou tvořiví, hraví a mají velký smysl pro humor.

Postavení Luny ve fixním znamení Lva dává silné a neměnné emoce. Tito lidé milují intenzivně a vytrvale. Jsou stálí a loajální. Na druhou stanu potřebují potvrzení lásky a cítit, že jsou jedineční. Pokud se s nimi partner rozejde, jsou velice zranění ale spíš proto, že víc utrpělo jejich Ego než jejich Srdce. Jsou rovněž žárliví a tvrdohlaví.

Pokud se tito lidé zamilují, jsou na to velmi hrdí a chtějí trávit mnoho času se svoji milovanou osobou. Láska je jejich království. Cítí se zodpovědní za svoje bližní a jsou velmi štědří a velkorysí. Nesnášejí však nevděk. Potřebují za svoje pohostinství a velkorysost patřičné uznání.

City těchto lidí velmi ovlivňují vnímání všeho ostatního. Pokud to není dobré pro ně, tak do toho nejdou. Pokud se do něčeho pustí, musí cítit, že budou úspěšní a budou mít podporu ostatních. Potřebují uznání a obdiv, aby mohli naplno sálat a hořet. Potřebují dělat dojem na své okolí a velice těžko snáší kritiku, zejména na veřejnosti. To pak buď udělají velkou scénu tomu, kdo je zkritizoval, nebo ho propustí ze svého života. Je zde velká ješitnost a sebestřednost.

Tito lidé jsou svým srdcem velké děti. Jsou hraví, spontánní a rádi se smějí. Mají vnitřní pochopení vůči dětem, a proto jsou ve vztahu s nimi velmi šikovní. Na druhou stranu mají tito zrozenci tendence klást na své vlastní děti příliš vysoké nároky. Jejich děti jsou rozšířením jejich Já, proto je často tlačí do úspěšnosti.

Toto postavení zvyšuje vůdcovské a organizační schopnosti a potřebu mít situaci pod kontrolou. Tito lidé mají v sobě hrdost a důstojnost a často vzbuzují ve svém okolí přirozenou autoritou a respekt.

Muži s tímto postavením mají rádi silné a ctižádostivé ženy. Sama matka těchto lidí mohla vykazovat tyto rysy. Matka a posléze manželka může být nějakým způsobem spojena se školstvím, dramatickým uměním, nebo tam, kde se nějakým způsobem prezentuje na veřejnosti. Zrozenec potřebuje být na svoji ženu hrdý a obdivovat ji.

Sami tito lidé se velmi dobře uplatňují v oblasti školství, vzdělávání a dramatického umění, v uměleckých profesích a všude tam, kde je zapotřebí tvořivosti nebo předvádění se.

 

Luna v Panně

Luna v Panně

 

Luna symbolizuje citovou stránku osobnosti, naše bezprostřední reakce na vnější podněty, naše instinkty, naše citové potřeby a bezpečí, archetyp Matky – jak ji zrozenec jako dítě vnímal.

V mužském horoskopu ukazuje na typ ženy – manželky, jakou si bude v životě hledat.

V ženském horoskopu ukazuje na typ manželky a matky, jakou sama zrozenkyně bude.

Toto postavení dále ukazuje na naše dětství, otcovský domov a vlastní domov. Rovněž charakterizuje náš vztah k penězům.

 

Luna ve Panně: V tomto zemském proměnlivém znamení, dává Luna potřebu struktury, řádu, organizace a detailu, ale také potřebu různosti a změny. Zrozenec má potřebu hmatatelných a materiálních věcí a důkazů. Praktičnost v kombinaci se změnou dává této Luně schopnost jemného rozlišování a zušlechťování. Je zde potřeba zlepšovat poměry kolem sebe. Tito jedinci mají obvykle tzv. know-how, jsou schopni dobré analýzy a rovněž mají ambice dosáhnout praktických výsledků.

Panna je znamením služby a Luna zde dává přirozenou schopnost nabídnout praktický servis. Je zde velká potřeba být užitečná, přestože je velice skromná a často se sama zasune do pozadí. Tato Luna je ráda, když je neustále zaneprázdněná a má ráda věci pod kontrolou.

Tato Luna se cítí bezpečně skrz vědomí, že věci jsou uklizené, strukturované a plánované. Nesnáší chaos, má velkou potřebu rutiny. Dobře pracuje a funguje v tichém, mírumilovném a organizovaném prostředí.

Tato Luna je velmi citlivá na jídlo, umělé příměsi v potravě, pachy a syntetické látky. Obvykle má delikátní trávicí a nervový systém a velmi často se zajímá o zdraví, diety a potravu. Lidé s tímto postavením jsou často výborní kuchaři.

Tato Luna je často velmi skromná a stydlivá a často se velmi podceňuje. Je to perfekcionista s nerealistickými očekáváními od sebe, kritická vůči sobě i vůči ostatním. Navenek vypadá chladně, ale uvnitř je ustrašená a nervózní. Tato Luna snižuje sebevědomí.

Často si dělá spoustu zbytečných starostí a mnoho trápení, což vede k nervovému napětí a následně k zažívacím problémům. Proto je pro ni velmi dobrá meditace, jóga nebo bojová umění, aby zůstala koncentrovaná a klidná.

Tato Luna má velmi dobré rozlišovací a analytické schopnosti, oči pro detail a šikovné ruce (opravování). Často je zde talent pro psaní, komunikaci, osobní služby nebo zákaznický servis, a obchodnický talent. Velmi dobrý pracovník. Touha být žádaný a nepostradatelný.

Co se týče citové stránky, často své city potlačují, takže navenek mohou vypadat studení. Své city analyzují a hodnotí a mají problém projevovat a přijímat něžnosti. I v oblasti citů potřebují přehlednost a pořádek a své city spíše projevují přes službu k druhému. Rozumnost a výkon jsou vlastnosti, kterými od malička získávali příchylnost. Brzká dospělost. Citová náročnost.

Tito lidé mají rádi normální běžný život, a protože se velmi snadno vystresují, rádi zůstávají ve svém pohodlí, kde nikde nevyčnívají. Jsou velmi zodpovědní a spolehliví, vždy ochotni poradit a pomoct v jakékoli situaci.

Výzvou pro Lunu v Panně je být víc tolerantní a akceptovat nedokonalosti života, otevřeně projevovat své emoce a naučit se je přijímat bez hodnocení a analýzy.

Jedinec mohl v dětství vnímat svoji Matku jako velmi pracovitou a neustále zaneprázdněnou osobu, dbající na zdraví, čistotu a pořádek, a ne příliš projevující své city. Matka mohla mít i nějaké zdravotní omezení.