Luna v Beranu

Luna ve znamení Berana dává citům impulzivnost a netrpělivost. Jedinec je ve svých citech nadšený, naivní až dětinský. Toto postavení dává odvahu a schopnost iniciovat akce. Jedinec potřebuje ve svém životě vzrušení a výzvy. Potřebuje zažívat situace, ve kterých bude realizovat svoji průkopnickou povahu.

Jedinec je dynamický, sebevědomý, samostatný, živý a velmi svobodomyslný. Má rychlé impulsivní reakce. Rychle se urazí, naštve, ale rychle zapomene.

Nesnáší omezování a nemá rád sentimentalitu a všechny emoce, které se řadí mezi slabošské.

Jedná se o vnitřního bojovníka, který jedná přímo a otevřeně. Nesnáší přetvářku nebo falešné chování.

Na emocionální úrovní je samostatný. Je schopný snášet těžkosti, pokud má cíl, který chce dosáhnout, a totéž očekává od ostatních.

Pokud něco chce, tak to chce hned. Je zde okamžitost, připravenost se do něčeho vrhnout. Musí rozlišovat mezi „chci“ a „potřebuji“, jinak bude utrácet spoustu peněz za věci, které nakonec nikdy nepoužije.

Je schopný tvrdé práce, ale má problém věci dokončovat. Rovněž je zde problém dělat kompromisy a ustoupit. Může mít problémy ve vztazích, zejména tam kde mu druzí nestačí. Musí se naučit, kdy má dělat věci sám a kdy by měl spolupracovat.

Jeho duše je průkopnická. Dokáže rozpoznat semena nových idejí, potencionální příležitosti a využít je. Jeho mysl je osvěžena a oživena, když začíná něco nového. Pak se zmobilizuje jeho ohnivá energie do vášně a pozornosti.

Toto postavení je velmi podnikavé a rozhodné. Je to znamení vize, kde je potřeba se svobodně vyjádřit.

Tito lidé bývají optimističtí, nadšení, šaramantní, okouzlující a nějakým způsobem se kolem nich vždycky objeví lidé, kteří jim pomohou.

Na druhou stranu můžou být dost neomalení, netrpěliví a sobečtí. Jsou ovládaní svými emočními potřebami a často je pak nezajímá, co chtějí druzí.

Tito lidé potřebují dělat dojem. Jsou spontánní a otevření a svoje emoce projevují přímo. Lidé kolem nich vždycky vědí, na čem jsou.

Tito lidé jsou ale také velmi výbušní a nemyslí na následky svých emočních explozí. Rapidní změny nálad se však postupně zklidňují věkem.

Tito lidé berou vše příliš osobně – tato pozice Luny je obranná. Vše chtějí řešit okamžitě, aby se posunuli dál. Rychle vzplanou, ale rychle zhasnou. Sebevědomí kolísá, a i když se jedná o silné osobnosti, mají mnoho propadů nálad. Jsou temperamentní a velmi náladoví.

Tito lidé se také rychle začnou nudit, a tak mohou zapříčinit hádky, aby byla nějaká zábava.

Tito lidé mají rádi pravdu a spravedlnost. Většinou jim nejde o peníze, ale motivují je vysoké ideály. Žijí okamžikem přítomnosti.

Velmi důležitá u těchto lidí je fyzická aktivita, skrze kterou mohou ventilovat přemíru ohnivé energie.

Tito lidé nejsou zvláště emocionálně hlubocí a mají problém vyjádřit všechno, co cítí, když jsou smutní. Rovněž se neradi namáčejí do problémů druhých lidí. Nejsou chladní, ale zajímají je jen vlastní problémy.

Jsou to vedoucí typy, které rády řídí a mají kontrolu. V lásce jsou demonstrativní a romantičtí. Ve vztahu jsou žárliví a nemají problém to vyjádřit navenek. Ze začátku chtějí být se svým partnerem neustále. Pokud jsou ale ve vztahu již delší dobu a cítí jistotu, pak se projeví jejich samostatnost a nezávislost. Jejich partneři si musí zvyknout na to, že ve společnosti se jim jejich lunární Beran nebude stále věnovat, že je nechá sedět v koutku a sám se bude vesele bavit. Tento jedinec není vhodný pro velmi citlivé partnery, neboť ti by jejich nezávislostí mohli dosti trpět.

Tito lidé jsou rovněž skvělí s dětmi pro svoji hravost, smysl pro humor, spontánnost a nespoutanost.

Jsou laskaví, sympatičtí, inspirující, vřelí a neúnavní, pokud o něco usilují. Jsou rovněž velmi soutěživí a mají rádi pozornost.

Musí se naučit přemýšlet před tím, než se do něčeho vrhnou. Můžou být drzí, bezohlední, impulsivní, agresivní, netrpěliví a dominantní. Je zde tzv. „Já první“ postoj. Můžou mít problémy s tím, když má někdo jiný názor. Snaží se nad ostatními emočně dominovat.

Toto postavení je velmi zranitelné a citlivé na kritiku, ale samo také dokáže svojí upřímností zranit ostatní.

Často se vrhají do neznáma, když jsou si sebou jistí. Může je ale rozložit nesouhlas okolí. Příliš nepřemýšlí dopředu.

Je to statečný duch, který se ale musí naučit naslouchat radám ostatních lidí a více si své činy dopředu promyslet.

Je mu dobře ve společnosti lidí, kteří ho berou takového, jaký je.

Je zde dobrá intuice a tušení, rychlé rozhodování. Tito lidé se rychle vrhají do přátelských vztahů.

Muže s tímto postavením budou přitahovat nezávislé, energické a samostatné ženy. Tento archetyp pochází od Matky, kterou v dětství vnímal jako dominantní, energickou a samostatnou. Často se jedná o Matku samoživitelku nebo o ženu, která je většinu času s dětmi sama.

Mandala – Harmonie

K namalování této mandaly mě inspirovala havajská technika Hoponopono. Tato duchovní metoda spočívá v tom, že si ve své mysli říkáte: Miluji Tě. Omlouvám se. Odpusť mi, prosím. Děkuji Ti. Opakováním těchto kratičkých vět, které můžete, ale nemusíte nikomu adresovat, čistíte svoji karmu a zlepšujete svoje životní podmínky. I zdánlivě neřešitelné situace se začínají řešit a před Vámi se otevírají cesty, které jste předtím neviděli.

Video z YouTube kanálu Astrofit

Na svém youtube kanálu Astrofit postupně vytvářím výklady planet a planetek ve znameních a domech. Zde je jedno takové povídání o tom, jak se projevuje postavení planetky (asteroidu) Chironu v 5. domě nativního horoskopu.

Báseň

Tuto báseň jsem složila jako vyjádření svých pocitů, které se v mně každoročně probouzejí na začátku jara.

Jarní

Jaro už na nás chrlí své vůně,

barvy v akvarelu sílících paprsků,

před sebou do našich nadějí sune,

mohylu v bílém oblázku.

A s vervou vlastní jen beranům,

derou se květy z pahýlu stromu.

Sny, jež náleží pouze snům,

oplodní hlíny v záhonu.

Čirým pramenem radosti

i z nejtvrdších hrudí samců 

krystaly zimy vyhostí

ohňostroj magických tanců.

Láska útočí kapkami deště,

zrychleným dechem oněměla.

Než do léta vypálí se ještě,

rozpustí naše tuhá těla.

Mandala – Lev

Mandala, která vyjadřuje energii slunečního znamení Lva.

Obraz – Strom Zralosti

Obraz Stromu, který je v tomto zpracování zralý, moudrý, plodný a stabilní, ale zároveň  plný energie, vitality a chuti do života. Vyjadřuje plnohodnotný střední věk lidského života, kdy jedinec oplývá již množstvím zkušeností a moudrosti a ještě má dostatek energie a životní síly, aby naplno využil svůj potenciál.

Obraz – Inspirace

Obraz ztvárňující probuzení kreativní síly.

Obraz – Strom Života

Obraz inspirovaný jarem.

Obraz – Plynout s proudem

Antistresový obrázek inspirovaný akváriem s rybičkami. Odevzdejme se proudu Života a na místo vyčerpávajícího úsilí se nechme unášet jen tak bez Očekávání na vlnách Radosti a Opravdovosti. Není právě tohle ten pravý účel Života?

Mandala – Život

Tato Mandala slouží k harmonickému fungování nejenom rodinného života. Do prostoru vyzařuje lásku, pohodu a klid, a tím zároveň pomáhá  tlumit  jakékoli vnitřní a vnější  nesrovnalosti a rozpory.