Mandala – Energie Ženy

Mandala, se kterou mi pomáhala dcera. Tužkou na papír vytvořila základní nákres se všemi detaily. Sama bych nevymyslela takovou škálu vhodných motivů skvěle zapadajících do celé kompozice.  Ústřední obrázek ženy se nakonec sám nabídl a propojil energii celé Mandaly. Obraz, jak popisuje jeho název,  vyjadřuje moje vnímání harmonického Ženství.

Mandala – Ptáček

K namalování této mandaly mě inspirovala moje dcera Grace. Když se narodila, osvítila moje planety takovým způsobem, že jsem naprosto změnila styl svého malování. Od červeno – žluto – černých obrazců, které spíš než radost ze života zobrazovaly neurčitou touhu spojenou s bolestí, jsem najednou objevila svět pestrých barev a tvarů. Grejsiny obrázky už jejího útlého věku vyzařovaly bezpodmínečnou lásku vůči všemu stvořenému. Nikdy nezapomněla do byť nejbanálnějšího námětu zakomponovat srdíčko. A tak vznikl tento obraz, který původně namalovala dcera ve svých šesti letech a já jej okopírovala, zvětšila, upravila a vybarvila. Bez Grace by ale tento obraz nikdy nevznikl.

Byla jsem pečovatelkou v Anglii

Tento příběh jsem zpracovala jako vzpomínku na náročnou a transformační dobu, kterou jsem v prvním roce pobytu v Anglii prošla. Když jsem tenkrát do Anglie odjížděla, brala jsem to jako roční odpočinek od podnikání a od neuspokojivých partnerských vztahů. Cítila jsem, že to mimo jiné i díky mizerné angličtině nebude jednoduché, ale doslova tak pekelné zážitky jsem nečekala. Odpočinek od masáží a astrologie se ukázal jako vysilující dvanáctihodinové noční služby s dementními staříky a oddech od neuspokojivých vztahů se odehrával ve formě manipulace a citového napětí s anglickým alkoholikem.
Teď, v domku se zahradou, s dvěma dětmi a oním alkoholikem – člověkem, který teď cvičí jógu a úzkostlivě dbá na zdravou výživu, už na tu dobu vzpomínám jako na příběh z jiné doby.

Celý příběh si můžete v PDF souboru přečíst zde >

Luna ve Lvu

Luna ve Lvu

 

Luna symbolizuje citovou stránku osobnosti, naše bezprostřední reakce na vnější podněty, naše instinkty, naše citové potřeby a bezpečí, archetyp Matky – jak ji zrozenec jako dítě vnímal.

V mužském horoskopu ukazuje na typ ženy – manželky, jakou si bude v životě hledat.

V ženském horoskopu ukazuje na typ manželky a matky, jakou sama zrozenkyně bude.

Toto postavení dále ukazuje na naše dětství, otcovský domov a vlastní domov. Rovněž charakterizuje náš vztah k penězům.

 

Luna ve Lvu: Toto postavení dává svému nositeli vřelost, šlechetnost, štědrost a velkodušnost. Tito lidé jsou sebestřední, ale je v tom určitá roztomilost. Jsou tvořiví, hraví a mají velký smysl pro humor.

Postavení Luny ve fixním znamení Lva dává silné a neměnné emoce. Tito lidé milují intenzivně a vytrvale. Jsou stálí a loajální. Na druhou stanu potřebují potvrzení lásky a cítit, že jsou jedineční. Pokud se s nimi partner rozejde, jsou velice zranění ale spíš proto, že víc utrpělo jejich Ego než jejich Srdce. Jsou rovněž žárliví a tvrdohlaví.

Pokud se tito lidé zamilují, jsou na to velmi hrdí a chtějí trávit mnoho času se svoji milovanou osobou. Láska je jejich království. Cítí se zodpovědní za svoje bližní a jsou velmi štědří a velkorysí. Nesnášejí však nevděk. Potřebují za svoje pohostinství a velkorysost patřičné uznání.

City těchto lidí velmi ovlivňují vnímání všeho ostatního. Pokud to není dobré pro ně, tak do toho nejdou. Pokud se do něčeho pustí, musí cítit, že budou úspěšní a budou mít podporu ostatních. Potřebují uznání a obdiv, aby mohli naplno sálat a hořet. Potřebují dělat dojem na své okolí a velice těžko snáší kritiku, zejména na veřejnosti. To pak buď udělají velkou scénu tomu, kdo je zkritizoval, nebo ho propustí ze svého života. Je zde velká ješitnost a sebestřednost.

Tito lidé jsou svým srdcem velké děti. Jsou hraví, spontánní a rádi se smějí. Mají vnitřní pochopení vůči dětem, a proto jsou ve vztahu s nimi velmi šikovní. Na druhou stranu mají tito zrozenci tendence klást na své vlastní děti příliš vysoké nároky. Jejich děti jsou rozšířením jejich Já, proto je často tlačí do úspěšnosti.

Toto postavení zvyšuje vůdcovské a organizační schopnosti a potřebu mít situaci pod kontrolou. Tito lidé mají v sobě hrdost a důstojnost a často vzbuzují ve svém okolí přirozenou autoritou a respekt.

Muži s tímto postavením mají rádi silné a ctižádostivé ženy. Sama matka těchto lidí mohla vykazovat tyto rysy. Matka a posléze manželka může být nějakým způsobem spojena se školstvím, dramatickým uměním, nebo tam, kde se nějakým způsobem prezentuje na veřejnosti. Zrozenec potřebuje být na svoji ženu hrdý a obdivovat ji.

Sami tito lidé se velmi dobře uplatňují v oblasti školství, vzdělávání a dramatického umění, v uměleckých profesích a všude tam, kde je zapotřebí tvořivosti nebo předvádění se.

 

Luna v Panně

Luna v Panně

 

Luna symbolizuje citovou stránku osobnosti, naše bezprostřední reakce na vnější podněty, naše instinkty, naše citové potřeby a bezpečí, archetyp Matky – jak ji zrozenec jako dítě vnímal.

V mužském horoskopu ukazuje na typ ženy – manželky, jakou si bude v životě hledat.

V ženském horoskopu ukazuje na typ manželky a matky, jakou sama zrozenkyně bude.

Toto postavení dále ukazuje na naše dětství, otcovský domov a vlastní domov. Rovněž charakterizuje náš vztah k penězům.

 

Luna ve Panně: V tomto zemském proměnlivém znamení, dává Luna potřebu struktury, řádu, organizace a detailu, ale také potřebu různosti a změny. Zrozenec má potřebu hmatatelných a materiálních věcí a důkazů. Praktičnost v kombinaci se změnou dává této Luně schopnost jemného rozlišování a zušlechťování. Je zde potřeba zlepšovat poměry kolem sebe. Tito jedinci mají obvykle tzv. know-how, jsou schopni dobré analýzy a rovněž mají ambice dosáhnout praktických výsledků.

Panna je znamením služby a Luna zde dává přirozenou schopnost nabídnout praktický servis. Je zde velká potřeba být užitečná, přestože je velice skromná a často se sama zasune do pozadí. Tato Luna je ráda, když je neustále zaneprázdněná a má ráda věci pod kontrolou.

Tato Luna se cítí bezpečně skrz vědomí, že věci jsou uklizené, strukturované a plánované. Nesnáší chaos, má velkou potřebu rutiny. Dobře pracuje a funguje v tichém, mírumilovném a organizovaném prostředí.

Tato Luna je velmi citlivá na jídlo, umělé příměsi v potravě, pachy a syntetické látky. Obvykle má delikátní trávicí a nervový systém a velmi často se zajímá o zdraví, diety a potravu. Lidé s tímto postavením jsou často výborní kuchaři.

Tato Luna je často velmi skromná a stydlivá a často se velmi podceňuje. Je to perfekcionista s nerealistickými očekáváními od sebe, kritická vůči sobě i vůči ostatním. Navenek vypadá chladně, ale uvnitř je ustrašená a nervózní. Tato Luna snižuje sebevědomí.

Často si dělá spoustu zbytečných starostí a mnoho trápení, což vede k nervovému napětí a následně k zažívacím problémům. Proto je pro ni velmi dobrá meditace, jóga nebo bojová umění, aby zůstala koncentrovaná a klidná.

Tato Luna má velmi dobré rozlišovací a analytické schopnosti, oči pro detail a šikovné ruce (opravování). Často je zde talent pro psaní, komunikaci, osobní služby nebo zákaznický servis, a obchodnický talent. Velmi dobrý pracovník. Touha být žádaný a nepostradatelný.

Co se týče citové stránky, často své city potlačují, takže navenek mohou vypadat studení. Své city analyzují a hodnotí a mají problém projevovat a přijímat něžnosti. I v oblasti citů potřebují přehlednost a pořádek a své city spíše projevují přes službu k druhému. Rozumnost a výkon jsou vlastnosti, kterými od malička získávali příchylnost. Brzká dospělost. Citová náročnost.

Tito lidé mají rádi normální běžný život, a protože se velmi snadno vystresují, rádi zůstávají ve svém pohodlí, kde nikde nevyčnívají. Jsou velmi zodpovědní a spolehliví, vždy ochotni poradit a pomoct v jakékoli situaci.

Výzvou pro Lunu v Panně je být víc tolerantní a akceptovat nedokonalosti života, otevřeně projevovat své emoce a naučit se je přijímat bez hodnocení a analýzy.

Jedinec mohl v dětství vnímat svoji Matku jako velmi pracovitou a neustále zaneprázdněnou osobu, dbající na zdraví, čistotu a pořádek, a ne příliš projevující své city. Matka mohla mít i nějaké zdravotní omezení.