Archív značky pro: Mars

Tranzity Cheiróna

Tranzity Cheiróna na planety, osy a významné body horoskopu často znamenají velmi důležitá a přelomová období v životě jedince.

V případě harmonických tranzitů se většinou jedná o probuzení nějakého talentu, inspirativní nebo dokonce osudové setkání, důležité okolnosti v životě.

V případě neharmonických aspektů se jedná o bolestivé zkušenosti, kdy je člověk nucen se poprat s vlastními zraněními, překonat staré neefektivní citové reakce, překonat strach, přizpůsobit se nepříjemné nebo nepohodlné situaci.

Cheirón nutí planetu, kterou tranzituje, aby se začala projevovat jiným způsobem, aby se zbavila neefektivních reakcí a chování, které ji samotnou zraňují nebo přitahují zraňující lidi a situace. Aby ze sebe vytáhla potenciál, který je dosud zahalený strachem ze zranění a nepřijetí.

Pokud se zrozenci podaří překonat sám sebe, projít bolestnou nebo nepohodlnou zkušeností, aniž by uhnul zpět do bezpečí, pak se výrazně posune vpřed ve svém vývoji, jeho obzory se rozšíří a začne přitahovat nové kvalitativně odlišné zkušenosti a lidi. Většinou je tento posun doprovázen zlepšením zdravotního stavu nebo dokonce uzdravením, i když se zprvu může situace jevit opačně.

Tranzit Cheiróna na Slunce se týká přímo naší mužské, dominantní, aktivní části naší osobnosti, našeho sebevyjádření, sebevědomí, našich cílů a kreativity.

Obecně se může jednat o důležité změny v životě. Změna ve způsobu života. Objevení vnitřního potenciálu a možnost jej prakticky uplatnit. Zvýšená přitažlivost pro druhé lidi. Zajímavá setkání, která mohou mít na zrozence velký vliv. Nové zkušenosti, změna postoje k realitě a ke svému dosavadnímu životu. Důležitost nějaké osoby – učitele, léčitele apod. Nalezení nového životního poslání.

V případě dynamických tranzitů může jít o náročnější období, emočně i fyzicky. Můžeme si projít nějakým zklamáním, rozčarováním, fyzickým oslabením nebo dokonce onemocnět.

Vztahy k mužům mohou projít zatěžkávací zkouškou. Zasunutá traumata se mohou oživit, aby se konečně vyčistila a odpustila. Můžeme se ocitnout v nepohodlné situaci, ze které nebude východisko a my se budeme muset přizpůsobit, přijmout ji, začít používat jiné strategie, vzdát se dosavadního pohodlí, něco v sobě přenastavit, přesměrovat nebo dokonce obětovat.

U žen se tranzity Cheiróna mohou projevovat přímo jako důležité události, týkající se jejich blízkých mužů – manžela, partnera, Otce či nějaké autority. Rovněž může dojít k důležitému setkání s mužem. Osudové seznámení.

Více určí postavení Slunce v domě horoskopu, jeho aspekty a kterému domu Slunce vládne. Pokud má Slunce vazbu na Cheiróna v nativním horoskopu, pak může dojít k nějaké výrazné osudové – přelomové události ve vašem životě, neboť Cheirón bude současně tranzitovat i vašeho nativního Cheiróna.

Když jsem sledovala tranzity Cheiróna na svoje Slunce v období svého života, tak jsem zjistila toto:

tCheirón trigon Slunce (v 19ti letech): Začátek studia Fyzioterapie, čím se odstartovala velmi významná etapa v mém životě – ukotvení v Praze, začlenění do kolektivu, režim. Můj život se začal srovnávat. (Je nutné dodat, že jsem už celý rok v Praze bydlela. Bylo to v jedné školce, ve které jsem rovněž pracovala jako noční vychovatelka a studovala externě Psychologii. Během tohoto období jsem bojovala sama se sebou, cítila se osamnělá, izolovaná, neukotvená a frustrovaná, není tedy divu, že jsem během onoho roku přibrala 14 kilo a cítila se fyzicky a psychicky velmi mizerně.)

Ve stejné době Cheirón tranzitoval rovněž mého Saturna (sextil).

tCheirón trigon Slunce (v 28 letech): Začlenění astrologie mezi své služby. Konečně jsem našla odvahu vyjít s Astrologií na veřejnost.

tCheirón kvadratura Slunce (ve 31 letech): Seznámení se současným přítelem, které bylo ze začátku velmi bolestivé a zraňující. Co jsem se natrápila! Nyní jsme spolu 13 let a jsme spokojení.

Tranzit Cheiróna na Lunu

Tyto tranzity zcitlivují ženskou stránku naší osobnosti, naše emoce, můžou měnit naše citové potřeby, vztah k našemu tělu, k dennímu režimu, spánku a stravování. Dále zvýšená citlivost k rodině, domovu, bydlení. Bolestně prožívané stěhování nebo jiné okolnosti kolem domova. Vzpomínky na dětství, neochota vyzrát.

Vztahy k významným ženám v našem životě (Matka, sestra, manželka, partnerka) mohou projít zatěžkávací zkouškou. Zasunutá traumata se mohou oživit, aby se konečně vyčistila a odpustila. Stejně jako u tranzitů na Slunce se můžeme ocitnout v nepohodlné situaci, ze které nebude východisko a my se budeme muset přizpůsobit, přijmout ji, začít používat jiné strategie, vzdát se dosavadního pohodlí, něco v sobě přenastavit, přesměrovat nebo dokonce obětovat.

Mohou se objevit zdravotní nebo psychické potíže nebo dokonce onemocnění.

U žen se tento tranzit může týkat jejich mateřství, postoje ke své roli matky a manželky. Intenzivně, bolestně nebo i zvláštně prožívané porody nebo potraty.

U mužů se tyto tranzity mohou přímo týkat jejich manželky, partnerky, Matky nebo sestry. Může rovněž dojít k důležitému setkání s ženou. Osudové seznámení.

Více opět určí postavení Luny v domě horoskopu, její aspekty a kterému domu Luna vládne. Pokud má Luna vazbu na Cheiróna v nativním horoskopu, pak může dojík k výrazné osudové – přelomové záležitosti ve vašem životě, neboť Cheirón bude tranzitovat i nativního Cheiróna.

Tranzity Cheiróna na moji Lunu:

Cheirón opozice Luna (v 18 letech – asi 2 měsíce): Bolestivá situace v rodičovské domě. Špatná až téměř žádní komunikace s Matkou, napětí, citová izolace, která pak vyústila odchodem do Prahy.

Cheirón kvadratura Luna (ve 23 letech): Koupě bytu v Českých Budějovicích s prvním manželem a stěhování se do vlastního soukromí. Přestože to byla na jednu stranu velmi pozitivní změna, kdy jsme se odstěhovali od tchánů, tak se stejně ukázalo, že můj manžel ani díky této změně nepřestřihnul velmi silnou pupeční šňůru se svoji původní rodinou a já často zůstávala v bytě sama. Díky tomu jsem se však naučila být soběstačná a nezávislá.

Cheirón konjunkce Luna (32 – 33 let): Stěhování do vlastního bytu tady v Anglii. Byla to rychlá koupě, neboť jsem byla v těhotná, a nebyl příliš velký výběr ani čas. Byt se mi vůbec nelíbil a stěhování do něj jsem prožívala velmi traumaticky a bolestivě. Nikdy jsem si k tomu bytu nenašla vztah (bydleli jsme tam 7 let), ale na druhou stranu jsme tenkrát využili poslední šanci koupit byt, aniž bychom museli mít předem našetřenou hotovost.

Cheirón v té době díky retrograditě přešel přes moji Lunu ještě dvakrát a v tomto období se mi také narodil syn, první dítě. Spíš než problém s novou situací – s mateřstvím, jsem bolestivě prožívala to, jak sladit mateřství s partnerstvím. Mateřství mě naprosto pohltilo a můj přítel se právem cítil odstrčený na poslední koleji, což umocňovalo vztahové problémy.

Tranzity Cheiróna na Merkur fungují podobným principem jako na Slunce a Lunu. Odkrývá zranění spojené s komunikací, vyjadřováním, s důvěrou ve svoji inteligenci.

Souvisí rovněž i s nervovým systémem, dýcháním, pohybem, zručností, manuální šikovností. Nutí nás používat Merkura jiným způsobem, odkrýt  merkurický potenciál, objevit nějakou výjimečnost, zručnost, zcitlivět se v komunikaci, začít jinak komunikovat nebo jinak používat svého Merkura. Možnost najít nový merkurický zájem, zahájení něčeho nového, týkajícího se psaného nebo mluveného slova, začít vyučovat, studovat, vzdělávat se, anebo práce s rukama (masáže, hudební nástroj, výtvarná tvorba apod.) Zvládnout komunikační bariéru, navázat přerušenou komunikaci.

Může být i nějaká důležitá událost týkající se našich dětí nebo sourozenců.

U dynamických aspektů se můžeme dostávat do nepříjemných situací, jsme nuceni se vyjádřit, riskovat výsměch nebo odmítnutí. Nervový systém může být zatížen více než jindy. Všechno si bereme příliš osobně, všechno nás rozhodí. Nemáme daleko ke zhroucení, anebo se skutečně i psychicky položíme.

Tranzity Cheiróna na můj Merkur:

tCheirón kvadratura Merkur (18 let): V té době jsem bydlela na podnájmu u starého slepého muže a měla velký problém, jak se k němu chovat – strach, abych ho něčím neurazila nebo nezranila. V té době jsem se vůbec setkávala s různými pro mě neobvyklými lidmi a narážela na vlastní bloky a strachy se vyjádřit, říct svůj názor, svoje požadavky, prosadit svoje nároky.

tCheirón kvinkunx Merkur (22 let): V této době jsem psala diplomovou práci. Vybrala jsem si poměrně náročné téma, které vyžadovalo i znalost anglického jazyka. Ten jsem příliš neovládala a moje vedoucí mi dávala velmi zjevně najevo svůj despekt a nedůvěru, natož aby mi nějak pomohla. Práce vyžadovala obcházení nemocničních oddělení s dotazníky. Bylo to období prokousávání se angličtinou, překonávání ostychu v nemocnicích, do toho nezáživné sezení u počítače. Ze svého Merkura jsem nakonec vyždímala maximum, což s velkým údivem nakonec ocenila i moje vedoucí.

Tranzitující Cheirón byl současně v konjunkci s mým Uranem ve 12. domě (počítač, samota).

tCheirón opozice Merkur (24 let): Začala jsem vyučovat masérské kurzy. Moje úžasná blíženecká šéfová z Rehabilitačního Centra v Českých Budějovicích, kde jsem v té době pracovala, mě šikovně do těchto kurzů navrtala, aby ušetřila za drahé lektory. A přestože jsem se tomu vehementně bránila díky strachu z nedostatečnosti, velmi brzy jsem zjistila, že výuku zvládám dobře a navíc mě to nesmírně baví. To se odráželo i na vztahu ke studentům a já tak prožila jedno z nejkrásnějších životních období (cca 6 měsíců). Nabyté zkušenosti jsem pak využila v budoucnosti, když jsem si výukou masérských kurzů přivydělávala po rozvodu (vyučovala jsem na jedné soukromé škole v Praze) a pak jsem i sama za sebe soukromě pořádala masérské kurzy v Olomouci.

Tranzity Cheiróna na Venuši se týkají blízkých vztahů, zejména partnerských, erotických, romantických. Během těchto tranzitů dochází k léčení vztahů, vztahy s partnery nebo blízkými lidmi jsou bolestivě prožívané, dochází k oproštění se od lží a iluzí, potřeba zbavit se nezdravých vztahů, a naopak obnovit vztahy hodnotné. Může jít i o osudové setkání, zamilování se, probuzení potenciálu lásky.

Dále se tento tranzit týká našeho vzhledu, naší krásy, sympatií, diplomacie, schopnosti navazovat vztahy, používat svůj šarm a kouzlo osobnosti – začít používat Venuši jiným způsobem, objevit její potenciál nebo jinou dimenzi.

Dále se může týkat umění – objevit umělecké schopnosti, začít pracovat v souvislosti s uměním, nebo objevit novou dimenzi v dosud provozovaném umění, něco přidat, pozměnit, propojit.

Dynamické tranzity může doprovázet fyzické a psychické oslabení.

Tranzity Cheiróna na moji Venuši:

tCheirón sextil Venuše (17 let): Velmi hluboce jsem se zamilovala, což naprosto změnilo můj dosavadní život – začala jsem se malovat, výrazněji se oblékat, chodit na diskotéky, více si věřit jako žena. Do té doby jsem svoji Venuši naprosto potlačovala a skrývala.

tCheirón kvadratura Venuše (19 let): Neuspokojivý vztah se starším mužem, který se brzy rozpadl. Ve hře bylo využívání, iluze, naivita.

tCheirón trigon Venuše (33 – 34 let): Útěk od současného přítele, kdy situace přestávala být únosná. Poprvé jsem řekla dost a potají odletěla s malým kojencem do ČR. Tímto se ale začal náš vztah intenzivně léčit.

Cheirón se po čase dostal do retrogradity a když se opět dostal do trigonu na mojí Venuši (po 5ti měsících), odletěla jsem na jeden „zkušební“ měsíc zpátky do Anglie a prožila úplně novou rovinu vztahu.

Při direkčním pohybu Cheiróna a posledním tranzitu na moji Venuši už došlo k definitivnímu návratu do Anglie (po 5ti měsících). Vztah dostal úplně novou podobu, a tak to trvá dodnes.

Tranzity Cheiróna na Mars přináší léčení naší síly, asertivity, sebeprosazení. Tento tranzit nás může nutit k používání naší životní síly k vlastní regeneraci, objevení léčivých schopností a ke změně v přístupu k léčení. Může být zvýšená potřeba následovat cíle, které vycházejí z naší vnitřní potřeby. Začátek podnikání.

Tento tranzit může léčit naši sexuální sílu, potřeby, přístup k sexu. Sex může dostat novou dimenzi. Bolestně prožívané sexuální aktivity.

Muži se mohou dostat do nepříjemný situací, vztahujících se k jejich mužnosti, sexualitě, sebeprosazení.

Možnost obnovit či zahojit mosty, které jsme v minulosti přerušili.

Dynamické tranzity mohou přinášet úrazy, záněty, zápaly, horečky, infekce.

Tranzity Cheiróna na můj Mars:

tCheirón opozice Mars (19 let): Začátek studia Fyzioterapie. Práce s tělem. Zcela odlišné používání fyzické energie. Jestli jsem doposud pouze chodila na pouze na teoretické přednášky na Psychologii, nyní jsem se setkala s praktickou výukou, která vyžadovala zručnost i fyzické úsilí. Potřeba se se také během studia svlékat, což byla pro mě dosud nová a nepohodlná zkušenost. Dále bylo během studia mnoho povinných fyzických aktivit (studovala jsem na Fakultě tělesné výchovy a sportu), což jsem ze začátku také překonávala s nelibostí. Nejsem příliš sportovní typ, ale po čase jsem si fyzickou zátěž oblíbila a dokonce se na ní po nějakou dobu stala závislá. Během této opozice jsem byla nucena překonat mnoho fyzických i psychických překážek, ale díky tomu jsem objevila nové způsoby používání fyzické síly.

Na fakultě jsem se také setkala s úplně jinou energií než dosud (na Filosofické Fakultě) – většinu studentů tvořili sportovci, mnozí z nich sportovali vrcholově.

tCheirón kvadratura Mars (25 let): Během tohoto tranzitu jsem oznámila svému prvnímu manželovi, že se s ním rozvedu. Bylo to velmi stresující období, které doprovázely zdravotní potíže – velmi se mi zhoršily kožní problémy.

tCheirón byl pak retrográdní, takže došlo ke dvěma exaktním kvadraturám. Teprve až úplně tento tranzit odezněl, moje pleť a také psychika se dala do rovnováhy.

Během celého tohoto období jsem také čelila velmi negativním reakcím ze strany mé původní rodiny, přátel a z rodiny mého bývalého manžela. Čelila jsem výčitkám, nadávkám, obviňování. Byl to velký tlak, který znatelně povolil po odeznění tohoto tranzitu.

Během tohoto tranzitu jsem začala podnikat.

Také bych ráda dodala, že během celé doby, co jsem byla ve vztahu s bývalým manželem jsem trpěla chronickým zánětem ucha, což vyvrcholilo hrozbou operace (sekání do lebky a čištění). Během psychicky náročného rozvodového období jsem s úžasem zjistila, že je ucho v naprostém pořadku (po 5ti letech!).

tCheirón sextil Mars (27 let): Začaly se konečně rozjíždět masáže v nově otevřeném fitness v Olomouci, kde jsem začala pracovat po odchodu z Prahy. Tenkrát jsem měla jen omezenou zásobu našetřených peněz a když už skoro docházely, tak konečně začali chodit klienti a já plynule přešla na vlastní výdělek.

Tranzity Cheiróna na Jupiter přinášejí příležitosti uplatnit své talenty a schopnosti, které jsme zatím ještě nevyužívali. Mohou se otevřít nové obzory, přijít nové příležitosti, které budou vyžadovat odvahu a riskování.

Léčení, potřeba jít jinou neobvyklou cestou, nepohodlí, nepříjemné situace se budou týkat Jupitera – cizina, daleké cesty, filosofie, víra, náboženství. Ve hře mohou být guruové, učitelé, léčitelé, smysl života, publikování knih (i přes internet), vytvoření své vlastní webové stranky nebo jiný způsob expanze.

Při dynamických aspektech můžeme bojovat s vlastní vírou nebo morálními zásadami. Může dojít ke zklamání nebo bolestivé zkušenosti s cizinou, s církví, náboženstvím nebo učitelem či guruem.

Zdravotní problémy se mohou týkat oblasti Jupitera: játra, stehna, přibírání na váze.

Tranzity Cheiróna na můj Jupiter

Cheirón opozice Jupiter (v 5. domě) (20 let): Seznámení s bývalým manželem. Byl to poměrně jupiterovský typ – zaměřený na cizinu a sportování, měl silně obsazený 9. dům. Díky němu jsem začala cestovat, sportovat, rozšiřovat si obzory v dosud neobjevených oblastech, narostlo i moje sebevědomí. Nicméně, opozice zde zřejmě znamená, že moje duchovní nastavení bylo odlišné, což nakonec vedlo k rozvodu (po 5ti letech).

Cheirón trigon Jupiter (24 let): Otevření nových obzorů přes svoje studenty z masérského kurzu. Setkání se s léčitelkou, která si kurz dělala, aby mohla legalizovat svoje léčitelské umění. Setkání s mužem, který mě velmi posunul v Astrologii. Probuzení. Uvědomnění si své skutečné cesty. Tento tranzit šel spolu s tranzitem Cheiróna v konjunkci s Dračí hlavou (osudovost) a Neptunem (duchovnost, léčitelství).

Cheirón sextil Jupiter (31 let): V této době povolil obrovský tlak, který jsem prožívala první 3 měsíce v Anglii. Najednou jsem zjistila, že se už neklepu strachy a nervozitou pokaždé, když jdu do práce. Začala jsem se cítit pohodlně a zase ve své kůži. Získala jsem větší jistotu v používání cizího jazyka a tím i v samotné práci. Začalo hojení ve vztahu k cizině a cizincům. Začala jsem vnímat věci v jiné perspektivě.

Tranzity Cheiróna na Saturn mění, zcitlivují a léčí saturnská témata: konzervatismus, strnulost, strukturu, potřebu kontroly, disciplínu. Jiný pohled na povinnosti, zodpovědnost, kariéru, únavu, formální stránku našeho života. Větší citlivost vůči svým vlastním vnitřním zábranám, blokům, strachu. Ztráty, rozchody, odchod něčeho starého a nefunkčního. Potřeba se uskromnit, obětovat nebo překonat něco nebo sebe. Zvýšená potřeba disciplíny. Vydolovat vnitřní sílu a pevnost. Léčení vztahu k autoritám. Stát se sám autoritou a nečekat podporu zvenčí. Otřesení vztahů, které jsou jen formální a stojí jen na zodpovědnosti a povinosti. Stabilizace.

Zdravotní problémy v oblasti Saturna: kosti, zuby, kůže, klouby, kolena.

Tranzity Cheiróna na můj Saturn:

tChirón sextil Saturn (19 let): Začátek studia Fyzioterapie, čímž se odstartovala velmi významná etapa v mém životě – ukotvení v Praze, začlenění do kolektivu, režim. Můj život se začal srovnávat a stabilizovat, dostal jasnou strukturu a řád. (Je nutné dodat, že jsem rok už v Praze bydlela. Bylo to v jedné školce, ve které jsem rovněž pracovala jako noční vychovatelka a studovala externě Psychologii. Během tohoto období jsem bojovala sama se sebou, cítila se osamnělá, izolovaná, neukotvená a frustrovaná, není tedy divu, že během onoho roku jsem přibrala 14 kilo a citila se fyzicky a psychicky velmi mizerně.)

tCheirón kvadratura Saturn (20 let): Spuštění psychosomatických potíží pod vlivem velkého stresu (zkouškové období na Psychologii i na Fyzioterapii – studium jsem zanedbávala a pak jsem musela v jednom měsíci složit dohromady 8 zkoušek, do toho jsem řešila partnerský a přátelské vztahy).

tCheirón opozice Saturn (28 let): V této době jsem se přestěhovala do Olomouce, bydlela jsem v hotelu a začala pracovat jako masérka v nově otevřeném fitness, které se teprve rozjíždělo. Bylo to období velké samoty, extrémního šetření peněz, velká zkouška vnitřní pevnosti a odolnosti.

Tranzity Cheiróna na Uran probouzí, mění, zcitlivují a odkrývají uranská témata: svobodu, originalitu, intuici, genialitu, vize, technologie, elektroniku, pokrok, astrologii, přátelství, zájmové a politické skupiny, přání a naděje.

Tento tranzit mohou provázet nečekané změny, náhlé vhledy, nevšední zážitky ale i nervové vypětí a úrazy.

Tranzity Cheiróna na můj Uran

tCheirón konjunkce Uran (22 let): V této době jsem psala diplomovou práci. Vybrala jsem si poměrně náročné a originální téma, které vyžadovalo i znalost anglického jazyka. Ten jsem příliš neovládala a moje vedoucí mi dávala velmi zjevně najevo svůj despekt a nedůvěru, natož aby mi nějak pomohla. Práce vyžadovala obcházení nemocničních oddělení s dotazníky. Bylo to období prokousávání se angličtinou, překonávání ostychu v nemocnicích, do toho nezáživné sezení u počítače dlouhé hodiny a o samotě na studentské koleji. Ze svého Merkura jsem nakonec vyždímala maximum, což s velkým údivem nakonec ocenila i moje vedoucí.

tCheirón kvadratura Uran (30let): V této době jsem byla se svým přítelem na jeho chatě na Slovensku. Během pobytu v krásné přírodě jsem dostala vnuknutí udělat ve svém životě zásadní změnu. Hned po návratu jsem oznámila všem klientům, že do dvou měsíců ukončím podnikání. Půl roku od ukončení podnikání jsem balila kufry do Anglie.

Tranzity Cheiróna na Neptun přináší zcitlivění nebo otevření nové dimenze v oblasti duchovna a tvořivosti. Rozvoj nebo důležité okolnosti v oblasti meditace, léčení, astrologie nebo v oblasti umění. Můžeme objevit novou oblast, ve které můžeme realizovat svoje talenty. Nalezení nové – léčivé nebo duchovní dimenze v umění, v práci a v každodenním životě. Zvýšená citlivost, vnímavost a soucit vůči lidem, zvířatům a přírodě a nalezení způsobu, jak je uplatnit praktickým způsobem. Objevení léčivé dimenze, nové terapie.

V dynamických aspektech může dojít k poblouznění, nevěrám, zklamáním, iluzím, zvláštním okolnostem v oblasti terapie, léčby. Úniky, chování, které je ovládáno nevědomím, zneužívání. Zvláštní sny.

Tento tranzit mohou provázet zvláštní fyzické nebo psychické onemocnění.

Tranzity Cheiróna na můj Neptun

Cheirón konjunkce Neptun (24 let): Velmi inspirativní setkání s mojí první léčitelkou. Setkání s mužem, který mě velmi posunul v Astrologii. Setkání s prvním Astrologem. Probuzení. Uvědomnění si své skutečné cesty. Na druhou stranu poblouznění novými duchovními energiemi, naivita a musím se i přiznat, že proběhla moje nevěra (vůči prvnímu manželovi).

 Tranzity Cheiróna na Pluto přináší léčení našich hlubokých traumat, tlaků a potlačených emocí. Léčení nebo potřeba změnit postoj k vlastní moci, kontrole, vůli, vášním, žárlivosti, manipulaci, vlastní smrtelnosti. Setkání nebo konfrontace s někým nebo něčím, co v nás může oživit hluboce zasunutá traumata, co bude vyžadovat silnou vůli a sebekontrolu.  Nepodlehnout svým emocím, žárlivosti, vzteku, pomstychtivosti, sebelítosti, svým stinným stránkám, čehož bychom pak mohli litovat. Pokud se nám podaří tento tranzit zpracovat pozitivně bez negativních dopadů, odpustit a láskyplně všechno propustit, pak můžeme v sobě objevit nečekané duchovní zdroje, prohloubit svoji vnitřní sílu a moudrost. Potřeba vnést světlo do vlastní temnoty.

Tento tranzit může přinést něco nového, opravdového, co odpovídá našim skutečným potřebám.

V případě dynamických aspektů se budeme muset překonat, potlačit, něčeho se vzdát, něco obětovat nebo naopak něco přijmout, což nás bude stát spoustu úsilí a bolestivou vnitřní proměnu. Můžeme zažít zradu, podraz, hlubokou bolest. Staré já bude muset zemřít, aby se mohlo zrodit nové opravdovější já. Starý život umírá a rodí se nový život.

Tranzity Cheiróna na moje Pluto:

tCheirón konjunkce Pluto (v 11. domě) (20 let): Tlaky, žárlivost a manipulace v oblasti mých přátelských vztahů.

tCheirón kvadratura Pluto (27 let): Stěhování z Prahy do Olomouce, tlaky, strach, odchod ze zajetého a výnosného podnikání, které jsem přenechala bývalému příteli, a odchod do neznáma. Potřeba se vzdát jistoty, abych získala svobodu.

tCheirón trigon Pluto (31 let): Při prvním exaktním trigonu došlo k definitivnímu ukončení podnikání v Olomouci a přestěhování se zpátky k rodičům. Překonávání pocitu vlastní porážky, neschopnosti, ve svém věku jsem neměla vlastní bydlení, byla jsem bez práce a trápila se v neuspokojivém a neperspektivním vztahu se zadaným mužem.

Cheirón se dal v tomto období do retrogradity (byla jsem celou tu dobu – 5 měsíců – u rodičů a na pracáku) a při dalším exaktním trigonu jsem opět překonala vlastní obavy a strach z neznáma a z nedostatečné znalosti jazyka a odjela jsem do Prahy na pohovory na práci do Anglie. Začala jsem uskutečňovat plány (11. dům), o kterých jsem velmi dlouho uvažovala – zkusit odjet do ciziny.

Při posledním exaktním trigonu již direkčního Cheiróna jsem začala oficiálně pracovat v domově důchodců v Anglii. Další překonávání vlastního strachu, permanentní tlak, totální změna životních podmínek.

Ještě je třeba dodat, že Pluto je vládcem mého horoskopu (mám Ascendent ve Štíru).

Tranzity Cheiróna na osy horoskopu – Ascendent, Descendent, MC, IC, na lunární Uzly a na nativního Cheiróna přináší velmi různorodou škálu situací, konfrontací, setkání a změn v životě zrozence. Může se jednat o změny vzhledu, zdraví, místa pobytu, nevyhovující bytové nebo pracovní podmínky, významná setkání, nový životní směr či poslání, ale i psychické a fyzické onemocnění. Potřeba změnit jednání, přizpůsobit se, zjemnit se a zcitlivět. Odhodit dávná traumata a posunout se dál.

Velmi významné jsou zvláště konjunkce, které se u každého zrozence projevují rozdílně, podle jeho stupně vývoje, dosavadních zkušeností a jeho nastavení v nativním horoskopu.

Na závěr zmíním návrat Cheiróna (tCheirón konjunkce nativní Cheirón), který se odehrává kolem 51 let zrozence. Tento tranzit přináší nový začátek v životě zrozence. Odstartování nové životní dráhy, která je spojená s léčením, využíváním vlastní moudrosti a životních zkušeností. Přehodnocování života a uvědomování si své smrtelnosti a touhy ještě něco v tomto životě dokázat.

Pro mnoho lidí může být tento tranzit velmi významný mezník v jejich životě, kdy se mohou buď vyléčit ze zdravotních problémů, ukončit nefunkční vztahy a práci a začít stavět na svém skutečném duševním nastavení.

Tento výklad tranzitů Cheiróna není vyčerpávající a je třeba si uvědomit, že klíčové události jsou většinou podpořeny ještě dalšími tranzity od ostatních planet.

Nicméně, berte tento výklad jako inspiraci k zamyšlení, stejně jako mně posloužil k očistné analýze své minulosti.